CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Intervine intre

 1. S.C. EXPRESII.RO S.R.L. (date societate) reprezentata prin Administrator, Andrei MIHALACHE in calitate de Furnizor,

si

2. D-nul/(D-na) (date client) in calitate de Beneficiar,

in urmatoarele conditii:

 Art. 1.Partile trebuie sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

Art. 2. Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricarei persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea deplina a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

 • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau transferul informatiilor personale
 • informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72 ore si, in cazul Furnizorului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de incalcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia,
 • indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu Regulamentul 679/2016.

Art. 3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care il au incheiat, acesta fiind baza legala a prelucrarii orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Partile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza:

 • vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
 • vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor
 • se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare
 • se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa verifice si sa stabileasca catre care organisme se doreste sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor
 • se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor
 • se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti
 • se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala
 • se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat
 • prin utilizarea formularului de contact se accepta posibilitatea de apelare telefonica sau de contact prin e-mail pentru discutii viitoare legate de o posibila colaborare
 • acest site foloseste cookie-uri
 • datele de contact obtinute in urma completarii formularelor de contact NU vor fi folosite în scopuri de marketing. Aceste date vor fi folosite doar pentru a raspunde solicitarii adresate pentru prospectarea ofertei sau rezervarea unei date in calendar
 • datele din contractele completate pentru rezervarea unei date sunt folosite doar in scopul emiterii documentelor fiscale si vor fi arhivate pe o perioada de 5 ani de zile conform legilor in vigoare
 • materialele foto video obtinute in urma evenimentului pot fi folosite in scopuri de promovare si marketing in beneficiul EXPRESII.RO S.R.L.